Velkommen til Als Stenrev

Alsstenrev afholder generalforsamling den 23. februar 2016 på Sønderborg Rådhus i lokale 424 kl. 16.00.

Forslag til dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Revideret regnskab forelægges
 4. Budget fremlægges med forslag til kontingent
 5. Valg af revisorer
 6. Indkomne forslag: vedtægtsændring om at formålsparagraffen ordlyd "huledannende stenrev" ændres til "stenrev".
 7. Valg af bestyrelse
 8. Eventuelt

Forslag til punkter skal indsendes til bkru@sonderborg.dk senest den 16. februar.

REVETS DAG - 18. SEPTEMBER 13-17

Foreningen Als Stenrev har eksisteret siden 2012 og er 100 % frivillig. Foreningen består af lokalt forankrede organisationer bestående af Sønderborg Kommune, Dykkerklubben Poseidon-Als, Dansk Amatørfiskerforening, Vandplejen ANA, Bælternes Fiskeriforening, Danmarks Naturfredningsforen ing og LandboSyd, lokale virksomheder og lokalt valgte folketingsmedlemmer.

Det lykkedes os i 2012 at genetablere det første Stenrev - Poseidons Rev - i havet omkring Als og allerede to år senere har naturen kvitteret for indsatsen - revet er allerede nu et rigt levested for fisk, dyr og planter.

Derfor afholder vi REVETS DAG den 18. september 13-17 for dels at sige tak til vore sponsorer, dels vise kommende sponsorer, borgere og turister, hvad der er sket siden da. Vi vil fortælle, vise og demonstrere. Søren Larsen - en stjernedygtig formidler - vil være i i Sønderborg og hjælpe os med de spændende timer

Mød op på Sønderborg Strand over for Strandvej 11, Sønderborg, hvor vi vil etablere et formidlingsrev, som kan tilgås af folk i alle aldre uden dykkererfaring.

Mange hilsner

Foreningen Als Stenrev

 

Formand Aase Nyegaard

Næstformand Mogens Dall

Generalforsamling 10. marts 2015

Alsstenrev afholder generalforsamling den 10. marts 2015 på Sønderborg Rådhus i lokale 424 kl. 16.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Revideret regnskab forelægges
 4. Budget fremlægges med forslag til kontingent
 5. Valg af revisorer
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3. marts 2015. Forslag sendes til bkru@sonderborg.dk.

 

Poseidons Rev 2014
Fisk og tang er flyttet ind på vores rev.

Der er ikke indlagt nogen video

Als Stenrev – havets oase – byder velkommen

Foreningen AlsStenrev har til formål at genskabe et stenrev på Middelgrund i Sønderborg bugt. Herefter vil foreningen fokusere på nye projektområder i kystvandene omkring Als.

I de danske kystvande og fjorde var der for år tilbage mange stenrev, hvor der udfoldelde sig et rigt dyreliv. I omkring 200 år er der i disse farvande drevet fiskeri efter sten til brug ved bygning af havnemoler og kystsikringsanlæg. Det skønnes, at der alene i de sidste 50 år er fjernet cirka 40 kvadratkilometer sten fra stenrev i de åbne indre farvande, således at der nu kun er omkring to kvadratkilometer tilbage. Eller cirka fem procent.

Stenrev er blevet kaldt havets oaser på grund af en meget stor artsrigdom, og de er vigtige for fasthæftede tangplanter og det dertil knyttede dyreliv. En stenet havbund med vedhæftede tangplanter har stor betydnign for iltforholdene, da tang vokser og producerer ilt, hvis der ikke er nok lys ved havbunden. Hvis stenen fjernes, har tangen ikke et fast tilhør, og bundvandet kommer til at mangle den ekstra produktion af ilt, som tangen kunne levere.

Langt over halvdelen af Danmarks natur findes ude i havet omkring os. Ved stenrev findes en fantastisk artsrigdom af dyr og planter, eksempelvis søanemoner, læderkoraller og udbredte tangskove med grønne, brune og røde planter, fra tykke læderagtige arter til sytrådstynde gennemsigtige arter.

De specielle huledannende stenrev på lavt vand, hvor stenene ligger i bunker med huler mellem stenblokkene rummer et meget artsrigt dyreliv af muslinger, snegle, søpindsvin, søanemoner m.v., foruden en masse fisk, der søger føde eller beskyttelse i tangskovene.

Det er muligt at gendanne stenrevene, og det vil være til gavn for dyre- og plantelivet. Dermed kan stenrevet være med til at reducere kvælstofindholdet, og det er væsentligt for landbruget, da der siden midten af 1980’erne har været fokus på reduktionen af næringsstofferne til kystvandende for at forbedre vandmiljøet.

Den optimale størrelse på et stenrev er to kvadratkilometer, og effekten heraf skønnes at svare til reduktion af kvælstoduledningen på 900 ton om året.

Sådan gør vi
Ud fra søkort fra 1869 har det været muligt at lokalisere hvor der tidligere har ligget store sten på havbunden. Dette har ført til at det første rev, som vi genskaber, kommer til at ligge på Middelgrund i Sønderborg Bugt.

Genopretningen sker med sten som KMG og lokale landmænd har doneret. Indtil stenene lægges ud i fjorden, ligger de i mellemdepot under Alssundbroen på Alssiden. Sten udlægges ved brug af pram og gravko. Udlægningen sker med start 6. september.

Kåret som dagens succes

Foreningen Als Stenrevs arbejde blev mandag 17. september kåret som dagens succes i JydskeVestkysten. Læs mere under Nyheder.

 

Stenrevet ved Sønderborg er nu ved at blive etableret. I denne uge gik arbejdet med stenrevet i gang, og 8. oktober er der indvielse. Her deltager blandt andre miljøminister Ida Auken og direktør i Verdensnaturfonden, Gitte Seeberg.

Læs pressemeddelelsen under ”nyheder”

Se indslag i TV Syd her:

http://www.tvsyd.dk/artikel/166153:Kunstigt-rev-af-sten-fra-motorvej%22%3Ehttp://

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Birthe Zimmermann | Svar 17.09.2014 19.06

spændende site: Laver I artslister over både alger på stenene og dyr der enten sidder fast eller svømmer forbi?

kristian | Svar 01.09.2014 08.36

:3

kris | Svar 01.09.2014 08.34

lol

Birte Oksen Møller | Svar 18.03.2014 23.32

ALLETIDERS!!!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.09 | 19:06

spændende site: Laver I artslister over både alger på stenene og dyr der enten sidder fast eller svømmer forbi?

...
01.09 | 08:36

:3

...
01.09 | 08:34

lol

...
01.08 | 16:39

Vi står og skal til at besøge revet for at snorkle, hvor er koordinaterne? Temmelig svært at finde, kun ved hjælp af det kort!

...
Du kan lide denne side